Maria Hørmann

Gennem udvikling modeller, initiativer og prototyper i strategiske partnerskaber med en tværfaglig og bred vifte af aktører - fra private virksomheder, pionerer i den akademiske verden og nystartede virksomheder, til ngo'er, lokalsamfund og offentlige organisationer, skabes der bæredygtige forandringer i samfundet . Desuden har Maria i en årerække været hos Dansk Design Center arbejdet i krydsfeltet mellem industrien, designere og iværksættermiljøerne, og har der kørt innovationsprojekter med det formål at bringe netop de tre grupper sammen for at arbejde på fremtidens udfordringer, skabe innovation i industrien, etablere start-ups - og derigennem få skabt løsninger og design for en bedre verden.