Søren Riis

Søren Riis interesserer sig for opstartsvirksomheder og deleøkonomiens bidrag til at løse problemer og skabe innovation.  Til hverdag er han lektor i filosofi og videnskabsteori på hum-tek-uddannelsen, Roskilde Universitet.