29 jun 2022

Decameal - fra pestilens til problemløser

Decameal er den ene af de to modtagere af 100.000 kr., som Fonden for Entreprenørskab uddeler til lovende, unge og investeringsparate startups. Vi kalder det Youth Startup Investment Potential. Her bliver seks startups, som tidligere har modtaget et Mikrolegat, udvalgt til at pitche og de er udvalgt på baggrund af potentiale, bæredygtighed og investerings-parathed. Decameal bruger krabber til at lave et proteinadditiv.

Vidste du, at krabber er på IUCN’s top 100-liste over mest invasive arter i hele verden og at de er super skadelige for vores havmiljø? Dette problem har founderne af Decameal, Leander Hessner og Happylan Natkunarajah, fundet en løsning på!

 

Decameals produkt er et proteinadditiv, der er lavet af krabber og som skal blandes i dyrefoder indenfor landbrugssektoren. I virkeligheden er Decameals produkt en løsning på to problemer: Overpopulation af strandkrabber og ubæredygtigt protein i dyrefoder.

 

For det første har forskning fra DTU estimeret, at der er op til 12 trillioner krabber i de danske farvande og de efterlader en ørken efter sig. Krabberne er eksploderet i antal de sidste 20 år, fordi vi har overfisket mange af de store fiskearter, som torsk og fladfisk, der ellers spiser krabber.

 

For det andet ses det, ifølge ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, at der i Danmark årligt importeres omkring 1,7 mio. tons soja til proteinholdigt dyrefoder i landbruget. Desuden medvirker en betydelig del af sojaproduktionen til afskovning eller tab af områder med naturlig vegetation.

 

Protein er et meget efterspurgt produkt og de kilder, vi har i dag, er ikke særlig bæredygtige. Det er netop det Decameal forsøger sig med og de kommer altså de to ovenstående problemer til livs, ved at benytte de mange krabber til at lave et proteinadditiv, som ikke koster afskovning eller tab af områder med naturlig vegetation. Happylan Natkunarajah er også selv meget optimistisk omkring idéen: ”Så jeg tror helt sikkert der er et stort marked for bæredygtigt protein i fremtiden”.

 

Idéen til Decameal startede med, at Leander Hessner og Happylan Natkunarajah gerne ville gøre en forskel. Frøene blev sået under deres uddannelse som biologer med speciale i akvatisk biologi fra Aarhus Universitet. Først et par måneder efter endt uddannelse, tog de idéen op igen, da de netop kunne se et stort potentiale.

 

Om opstartsfasen siger Happylan Natkunarajah: ”For os var det en farlig verden at begive os ud i, fordi vi ikke ved særligt meget om business”. Udover at begive sig ud i en helt ny verden, så startede de også uden nogen former for kapital. At modtage et Mikrolegat og de 100.000 kr. fra Youth Startup Investment Potential har gjort, at Decameal kunne realiseres.

 

Legaterne er blevet brugt til testning af Decameals proteinadditiv. Det skal gøres ordentligt, hvis det skal valideres, så hver gang de laver en ny behandlingsmetode, så skal det testes igen. Desuden arbejder de på at udvikle produktionsmaskinerne til bearbejdning af krabber.

Om at modtage legatet udtaler Happylan Natkunarajah: ”Det har gjort, at vi har fået enormt meget selvtillid og tro på os selv. At vi får den anerkendelse, det gør virkelig meget”.

Hør mere om Decameal i videoen herunder: