Inspiration

Bæredygtighed og grøn omstilling i din ansøgning 

Når du søger et Kickstart Mikrolegat, skal den virksomhed du vil starte, bidrage til mere bæredygtighed og grøn omstilling i samfundet. Det kan være inden for emner som eksempelvis klima, energi, ansvarligt forbrug og produktion som fx genbrug, reduktion af CO2, ændringer adfærd mht. forbrug osv. Det kan både handle om den ydelse du tilbyder, de varer du forhandler, den transport du bruger eller det produkt du udvikler.  

 

Innovation – en del af din idé/virksomhed 

Når du udvikler på din idé og starter en virksomhed, skal du gøre du det på baggrund af noget nyt, som ikke er set før. Når du søger et Kickstart Mikrolegat behøver der ikke at være tale om noget helt nyt og banebrydende, men noget der er nyt fx i et geografisk område, eller i et fag eller branche – eller en ny måde at bruge sit fag på. 

 

Cases 

Log Ladiesmodtog et Mikrolegat i november 2019 

“Vi mødte hinanden, da vi var på hovedforløb som tømrer. Vi snakkede om den branchevi havde valgt, og hvordan det var at være kvinde i et meget mandsdomineret fag. Vi snakkede videre og overvejede hvordan vi selv kunne være med til at sætte skub tingene, så håndværk blev mere tilgængeligt for flere køn. Det var det behov, der gav os idéen til Log Ladies, og senere idéen om at søge et mikrolegat til opstart af vores workshops og kooperativ. At modtage legatet, og dermed få opbakning ude fra, bekræftede os i, at andre også kunne se idéen med vores projekt. Så  den måde gav det os ikke kun en god opstart, men også en kæmpe tro på vores arbejde.” siger Sini Ramm, medstifter af Log Ladies.