Om Kickstart Mikrolegat

Danmark har brug for dygtige faglærte, der kan udvikle nye, værdiskabende produkter og løsninger, med afsæt i praktiske erfaringer og særligt med fokus på grønne og bæredygtige løsninger. Derfor har Fonden for Entreprenørskab og Tuborgfondet i samarbejde skabt muligheden for, at elever på erhvervsuddannelserne kan søge et Kickstart Mikrolegat og en mentor, som kan være med til at gøre gode, grønne ideer til nye virksomheder. Læs mere om projektet her.

 

Ansøgningsdeadlines i 2022:

 

 • 8. maj 2022
 • 25. september 2022

Hvad er et Kickstart Mikrolegat? 

Et Kickstart Mikrolegat ebåde økonomisk støtte og mentor støtte, til opstart og afprøvning af en innovative, grønne og bæredygtige idéer og virksomheder.  

 

Der kan søges op til 25.000 kr.  

 

Herudover får alle legatmodtagere en mentor tilknyttet, som man mødes med minimum tre gange.  

 

For at søge legatet, skal du have en grøn idé til et produkt eller en service, som du har lyst til at arbejde videre med og som du vil afprøve i virkeligheden. Måske endda lave en virksomhed ud af din idé. Du kan også søge hvis du allerede har oprettet et cvr nummer til din virksomhed. 

 

Når du udvikler på din idé og starter en virksomhed, skal du gøre du det på baggrund af noget nyt, som ikke er set før. Der behøver ikke at være tale om noget helt nyt og banebrydende, men noget der er nyt fx i et geografisk område, eller i et fag eller branche – eller en ny måde at bruge sit fag på. 

 

Hvem kan søge legatet?  

 • Alle elever indskrevet på en erhvervsuddannelse i Danmark på fuld tid (EUD, EUX eller EUV), kan søge dette legat. Man kan også søge, hvis man er færdiguddannet fra en erhvervsuddannelse senest tre måneder før ansøgningsfristen.  

 • Man kan søge alene eller som et team. 

 • Ansøger skal være minimum 18 år, men der kan godt indgå medlemmer i teamet som er under 18 år.  

 • Din idé skal have fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Læs mere om hvad det betyder her.

 

OBS: Er du ikke elev på en erhvervsuddannelse, men indskrevet på en anden uddannelsesinstitution, kan du søge et af vores andre Mikrolegater her.

  

Hvad kan legatet eksempelvis bruges til?  

 • Værkstedshjælp 

 • Prototype-komponenter 

 • Kunde- og konkurrent - afklaring  

 • Markedsføring  

 • Idébeskyttelse 

 • Økonomisk rådgivning  

 • Hjemmesideopbygning 

 

Hvad kan mentor-støtten eksempelvis bruges til? 

 • At få støtte til det at være selvstændig

   

  At få støtte til og henvisning til: 

 • Økonomi- og forretningsforståelse  

 • Oversigt over branche relaterede love og regler  

 • Viden om muligheder for patent og varemærker  

 • Betalingssystemer 

 • Salg og markedsføring i forhold til ydelse  

 • Markeds- og kundeforståelse 

 • Muligheder i E-handel og portaler 

 

Legatet kan IKKE anvendes til: 

 • Rejser og hotelophold 

 • Løn til ansøgere   

 • Computere/telefoner 

 • Oprettelse af ApS og betaling af moms og skat

 • Aktiviteter i forbindelse med iværksætter- og innovationskonkurrencer

 • Udgifter der allerede er afholdtansøgningstidspunktet

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til fx hvordan man søger og om du kan søge legatet, så ring eller skriv til:

Projektleder Beate Laubel Boysen

tlf: 40330014

mail: beate@ffefonden.dk