08 maj 2020

Ingeniørstuderende sætter sig for at innovere tekstilindustrien

Tre studerende fra Aarhus Universitet vil udvikle et bæredygtigt tekstilfarvestof. Tidligere i år modtog deres virksomhed, NorFalk, et Verdensmålsmikrolegat fra Tuborgfondet og Fonden for Entreprenørskab.

Nicklas, Mark og Kasper studerer alle på civilingeniøruddannelsen på Aahus Universitet. Idéen til deres virksomhed opstodsom et ønske om at skabe et mere bæredygtigt alternativ til farveprocessen i tekstilindustrien. På nuværende tidspunkt arbejder de på deres speciale, som også stiller udgangspunktet for deres virksomhed, hvor de prøver at udvikle og opstille et system til at producere et bæredygtigt farvestof til tekstiler.  

 

Igangsættelsen af Norfalk 

Nicklas, Kasper og Mark studerer sammen på ingeniøruddannelsen, hvor alle har valgt at fokusere på kemi. De har hver især forskellige interesseområder indenfor kemi og procesteknik. Fælles for dem var, at de havde lyst til at skabe noget, som de selv kunne definere og bestemme over, samtidigt med at de kunne bruge deres faglighed i projektet. Vi er uddannet til at tænke bæredygtighed og klima ind i alle vores projekter og derfor faldt interessen hurtigt på tekstilindustrien. Her kunne vores kemiske og procestekniske viden skabe et produkt der kunne være med til at give tekstilbranchen det klimaløft som er krævet.  

 

Fokus på verdensmålene  

Norfalk arbejder med verdensmålene 9, 12 og 13. De påpeger, at deres uddannelsehar haft nogen indflydelse på deres bæredygtige projekt. Dette konkluderer de, på baggrund af at man som kemiingeniør ofte arbejder med bæredygtig optimering og bæredygtig udvikling i sine projekter.  

Konkret imødekommer Norfalk Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur og 12: Ansvarligt forbrug og produktion ved at udvikle en mere bæredygtig produktionsform af tekstilfarvestoffer, og dermed fremskynde en bæredygtig udvikling indenfor tekstilindustrien. Grundet tekstilindustriens størrelse er det også med til at bekæmpe nogle af de klimaforandringer denne industri er skyld i, hvilket imødekommer Mål 13: Klimaindsats. 

Betydningen af verdensmålsmikrolegatet 

”Da vi ikke arbejder under en større finansieret forskningsgruppe, har verdensmålsmikrolegatet været en stor økonomisk hjælp for os.” siger Kasper. 

Norfalk vil bruge den økonomiske støtte fra Tuborgfondet og Fonden for Entreprenørskab til at købe udstyr og kemikalier til at udvikle deres proof-of-concept. Dette skal dernæst danne grundlaget for virksomheden. 

 

Interesse fra fagfolk 

De tre drenge har mødt stor interesse for deres idé af fagfolk, og for dem betyder det, at projektet kun er blevet endnu mere interessant at arbejde med.  

Efter at have fortalt om vores idé til folk indenfor tekstilbranchen har vi kun mødt interesse for vores bæredygtige tekstilfarvestof. Vi håber at denne interesse for et mere ansvarligt farvestof også bliver mødt af tekstilfarverier ude i verdenen.  

Der er sat ambitiøse mål for virksomheden. Vores mål erpå længere sigt, at sælge farvestof til tekstilfarverier i hele verdenen, der har et fokus  at gøre en klimaindsats i tekstilbranchen. Hvis alt går som planlagt, regner vi med at gå fuld tid på projektet efter endt uddannelse, fortæller Kasper. 

 

Søg et verdensmålsmikrolegat 

Fonden for Entreprenørskab og Tuborgfondet uddeler 150 verdensmålsmikrolegater over de næste tre år. 

Verdensmålsmikrolegater udspringer af Fonden for Entreprenørskabs allerede eksisterende legatordning, Mikrolegat, hvor studerende med en god idé kan søge om finansiel støtteVerdensmålsmikrolegaterne uddeles i samarbejde med Tuborgfondet. Udover legatuddelingen, indebærer samarbejdet også, at der etableres et mentorkorps af ledere fra erhvervslivet, som kan give studerende råd og sparring.  

Arbejder du og din startup med verdensmålene, og er I interesseret i at søge et verdensmålsmikrolegat, så læs mere her.