29 jan 2020

Mikrolegater har stor effekt

Den nyeste mikrolegatanalyse bekræfter de positive effekter af mikrolegatinitiativet, som tidligere analyser har vist.

Siden 2019 arbejder Tuborgfondet og Fonden for Entreprenørskab sammen om at understøtte FN's 17 verdensmål: De næste tre år uddeles 150 mikrolegater til iværksættere, der arbejder med løsninger for at nå verdensmålene. Og der har været stor interesse for det nye initiativ: 40% af de i alt 292 mikrolegatansøger i 2019 var fra verdensmålsiværksættere. I alt 92 ansøgere modtog et mikrolegat i 2019, og heraf var de 37 verdensmålsiværksættere.

 

Læs analysen her.