04 apr 2022

Nye Kickstart mikrolegater på vej til spirende iværksættere på erhvervsuddannelserne.

Nu er der gode nyheder til hele bølgen omkring den grønne omstilling. Tuborgfondet og Fonden for Entreprenørskab indgår et partnerskab, for at hjælpe grønne iværksættere på erhvervsuddannelserne med et helt særlig Kickstart Mikrolegat - fra grøn idé til faglig virksomhed.

Tidligere udsprang mange idéer fra erhvervsuddannelserne, men i en årrække er der set et markant fald både i unge der starter på erhvervsuddannelserne, samt et fald i elever som kaster sig ud i iværksætteri.   

Det er et stort tab for Danmark, for der er brug for iværksættere der har forståelse og viden om et fagligt område, og som kan omsætte idéer til praksis. Især hvad angår de grønne ideer, som vil kunne støtte op en fremtid i Danmark hvor der udvikles endnu flere grønne og bæredygtige løsninger. Et område som de unge på erhvervsuddannelserne virkelig kan byde ind på.  

Det er derfor afgørende, at Danmark får vendt den udvikling, og det vil Fonden for Entreprenørskab og Tuborgfondet nu sætte ind overfor. Gennem et partnerskab, vil de støtte op om unge spirende iværksættere på erhvervsuddannelserne, som har en grøn idé de gerne vil omsætte til virkelig. Nu får de muligheden for at søge om et mikrolegat til netop dette formål.  

Kickstart Mikrolegatet adskiller sig fra tidligere Mikrolegater ved, at man ud over beløbet op til 25.000 kr. får tildelt en mentor. Læs mere om Kickstart Mikrolegat til elever på Erhvervsuddannelserne her.