Hvem kan søge og hvor meget kan man søge?

Hvem kan søge et legat?

 • Elever, studerende og Ph.d. studerende indskrevet på en fuldtidsuddannelse på en uddannelsesinstitution i Danmark 
 • Elever, studerende og Ph.d. studerende færdiguddannet inden for de seneste 3 mdr. ved ansøgningstidspunktet (dvs. dato for deadline).
 • Ansøger skal være minimum 18 år
 • Mindst halvdelen af teamet/virksomheden skal være studerende indskrevet på en fuldtidsuddannelse på en uddannelsesinstitution i Danmark 
 • Man kan søge med og uden cvr nummer.

Gælder kun ansøgninger med cvr nummer:

 • Hvis du har cvr nummer SKAL det være oprettet til den idé du søger med og må ikke være ældre end 12 mdr. 
 • Minimum én medstifter af virksomheden (stå som stifter på CVR. nummer) skal være studerende.
 • Ansøger skal altid stå som stifter på CVR nummer. 
 • Din startup må ikke have haft en omsætning over 50.000 kr. 

 

Hvad kan man søge?

Som studerende kan man enten søge et almindeligt mikrolegat eller et verdensmålsmikrolegat.

Har man søgt og modtaget et legat uden CVR nr. kan man søge igen og få mulighed for at få et legat med CVR nr. 

 

Almindeligt mikrolegat

Vi støtter ansøgere uden cvr nr. og med cvr. nr. 

 • Mikrolegat til studerende med en idé på idéstadiet - uden cvr nr. Her kan søges op til 25.000 kr. til at dække de tidligste omkostninger inden virksomhedsopstart. 
 • Mikrolegat til studerende, der netop har oprettet et cvr nr. Her kan søges om op til 50.000 kr., som blandt andet skal bruges til at nå et modenhedsstadie for at opnå anden vækstkapital. Dette mikrolegat kræver 25% egenfinansiering oven i legatet.

 

Verdensmålsmikrolegat

Dette legat kan søges af studerende som arbejder med FN's verdensmål i deres virksomhed. Læs mere om verdensmålene her.

Vi støtter ansøgere uden cvr nr. og med cvr. nr. 

 • Mikrolegat til studerende med en idé på idéstadiet - uden cvr nr. Her kan søges op til 25.000 kr. til at dække de tidligste omkostninger inden virksomhedsopstart. 
 • Mikrolegat til studerende, der netop har oprettet et cvr nr. Her kan søges om op til 50.000 kr., som blandt andet skal bruges til at nå et modenhedsstadie for at opnå anden vækstkapital. Dette mikrolegat kræver 25% egenfinansiering oven i legatet.

 

Hvad leder vi efter? 

 •      Studerende, der har drive til at skabe vækst, tør tage initiativ og være modige og nyskabende. 
 •      Idéer, der vil have mærkbar gavn af mikrolegatet og bringe idéen nærmere markedet.
 •      Virksomheder, der har vækstpotentiale.

 

Læs mere her om hvordan du laver en god skriftlig ansøgning og en god videopitch.

 

Hvad må støtten bruges til? 

En del af ansøgningsproceduren er at indsende et budget, der angiver hvad ansøger vil anvende mikrolegatet til. Det vil derfor altid være tilpasset ansøgers konkrete behov Det er dog vigtigt, at støtten anvendes til aktiviteter, der flytter idéen eller virksomheden mærkbart nærmere markedet, vækst, jobskabelse etc. Dette punkt indgår som en del af evalueringen af ansøgningen.

Støtten kan f.eks. bruges til følgende: 

 

 • Udvikling af prototype
 • Test
 • Markedsundersøgelser
 • Pilotforsøg - f.eks. leje af udstyr eller indkøb af reagenser
 • Konsultationer og rådgivning 
 • Patentansøgning

 

Mikrolegatet kan IKKE anvendes til rejser og drift (herunder computere/telefoner, løn til teammedlemmer, kontorleje, kontormøbler og andet inventar), og der gives ikke midler til aktiviteter i forbindelse med konkurrencer. 

 

Fortrolighed

Fonden for Entreprenørskab deler alle ansøgninger med en udvalgt evalueringskomité. Medlemmer af evalueringskomitéen kan være forskellig fra runde til runde.

 

Vi opfordrer iværksætterne til ikke at inkludere værdifulde forretningshemmeligheder (fx tekniske detaljer om en ny opfindelse) i ansøgningen og til kun at behandle forretningshemmeligheder på et generelt plan.

Det er meget sjældent, at detaljerne i forretningshemmeligheder er afgørende for, om legatet uddeles eller ej. Endvidere gennemser medlemmerne i evalueringskomitéen - i regi af Fonden og i eget regi - utrolig mange forretningsplaner på årsbasis, og mange af forretningsplanerne ligner hinanden. Det kan derfor volde medlemmerne problemer, hvis forretningshemmeligheder er beskrevet i detaljer.

 

Vi anbefaler, at man sætter kode på videopitch (youtube og Vimeo etc.), hvis man arbejder med en idé, hvor man vil søge patent.