Hvem kan søge og hvor meget kan man søge?

Hvem kan søge et legat?

 • Fuldtidsstuderende på en videregående uddannelse, elev på en ungdomsuddannelse, Ph.d. studerende eller nyuddannet inden for de seneste tre måneder (ved ansøgningstidspunkt) - fra en uddannelsesinstitution i Danmark. 
 • Ansøger skal være minimum 18 år 
 • Minimum halvdelen af det stiftende team skal være studerende/elev på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse i Danmark eller nyuddannet inden for de seneste tre måneder.  
 • Minimum halvdelen af det stiftende team skal følge et fuldt studie på en uddannelse i Danmark (dvs. ikke blot et semester).

Ud over ovenstående er følgende også gældende for ansøgninger med cvr nr.

 • Ansøger skal være medstifter af virksomheden (stå på cvr).
 • Cvr nummer skal være oprettet inden for de seneste 12 mdr.
 • Cvr nummer skal være oprettet til den startup der søges midler til
 • Startup/cvr nummer må ikke have haft en omsætning på mere end 50.000 kr. i alt.

 

Hvad kan man søge? 

Et mikrolegat uden CVR-nummer. Her kan du søge op til 25.000 kr. 

Et mikrolegat med cvr nummer. Her kan du søge op til 50.000 kr. Dette mikrolegat kræver 25% egenfinansiering. 

 

Verdensmål: Hvis I i jeres startup arbejder med et eller flere af verdensmålene, kan I søge et Verdensmålsmikrolegat.  

Læs mere om verdensmålsmikrolegatet her. 

 

 

Hvad leder vi efter?  

 • Studerende, der har drive til at skabe vækst, tør tage initiativ og være modige og nyskabende.  

 • Idéer, der vil have mærkbar gavn af mikrolegatet og bringe idéen nærmere markedet. 

 • Virksomheder, der har vækstpotentiale. 

 

 

Hvad må pengene bruges til?  

En del af ansøgningsproceduren er at indsende et budget, der beskriver hvad ansøgeren vil anvende mikrolegatet til og det vil derfor altid være tilpasset den enkelte ansøgers konkrete behov. Det er dog vigtigt, at støtten anvendes til aktiviteter, der flytter idéen eller virksomheden mærkbart nærmere markedet, vækst, jobskabelse etc. Dette punkt indgår som en del af evalueringen af ansøgningen. 

 

Støtten kan f.eks. bruges til følgende 

 • Udvikling af prototype 
 • Test 
 • Markedsundersøgelser 
 • Pilotforsøg - f.eks. leje af udstyr eller indkøb af reagenser 
 • Konsultationer og rådgivning  
 • Patentansøgning 

 

Mikrolegatet kan IKKE anvendes til:

 • Rejser og hotelophold
 • Drift & administration (computere/telefoner, løn til teammedlemmer, kontorleje, kontormøbler, etc.).
 • Oprettelse af Aps og betaling af moms/skat.
 • Aktiviteter i forbindelse med konkurrencer. 
 • Udgifter der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet. 

 

Fortrolighed 

Fonden for Entreprenørskab deler alle ansøgninger med en udvalgt evalueringskomité. Medlemmer af evalueringskomitéen varierer fra runde til runde. 

 

Vi opfordrer iværksætterne til ikke at inkludere værdifulde forretningshemmeligheder (fx tekniske detaljer om en ny opfindelse) i ansøgningen og til kun at behandle forretningshemmeligheder på et generelt plan. 

 

Det er meget sjældent, at detaljerne i forretningshemmeligheder er afgørende for, om legatet uddeles eller ej. Medlemmerne i evalueringskomitéen ser - i regi af Fonden og i eget regi - utrolig mange forretningsplaner på årsbasis, og mange af forretningsplanerne ligner hinanden. Det kan derfor volde medlemmerne problemer, hvis forretningshemmeligheder er beskrevet i detaljer. 

 

Vi anbefaler, at I sætter kode på jeres videopitch (YouTube og Vimeo etc.), hvis I arbejder med en idé, hvor vil søge patent.