Om Mikrolegat

Siden 2011 har Fonden for Entreprenørskab uddelt Mikrolegater til studerende med iværksætterambitioner 

 

Ved at give studerende et mikrolegat, og dermed en mindre finansiel støtte til deres tidlige opstart af egen virksomhed, vil vi bidrage til at skabe vækstvirksomheder, der kan føre til flere arbejdspladser, eksportindkomster og vækst i samfundet. 

 

Mikrolegatet giver studerende mulighed for at opnå værdifuld erfaring med iværksætteri – en erfaring, vi ved fra effektmålinger af entreprenørskabsundervisning, kan have stor betydning for deres iværksætterlyst. Samtidig vil vi skabe positiv opmærksomhed omkring iværksætteri og iværksættertalenter på de danske uddannelser, og ser vores legatmodtagere som rollemodeller for deres medstuderende. 

 

Hvert år modtager vi ca. 400 ansøgninger og uddeler omkring 130 mikrolegater. 

 

Ansøgningsrunder i 2022:

20/02/2022

08/05/2022

01/09/2022

15/10/2022

 

Hvad kan du søge? 

Du skal være over 18 år og elev eller studerende på en uddannelse i Danmark for at søge et Mikrolegat. Du kan søge et almindeligt mikrolegat eller et verdensmålsmikrolegat. Verdensmålsmikrolegat kan søges af studerende som arbejder med FN's verdensmål i deres virksomhed. Læs mere om verdensmålsmikrolegatet her. 

 

Du kan søge uden CVR-nummer (hvis du stadig er på idéstadiet) eller med CVR-nummer (hvis du har oprettet din virksomhed inden for det seneste år).  

 

Uden CVR-nummer kan du søge op til 25.000 kr. til at dække de tidligste omkostninger inden virksomhedsopstart. 

 

Med CVR-nummer kan du søge op til 50.000 kr., som blandt andet skal bruges til at nå et modenhedsstadie for at opnå anden vækstkapital. Dette mikrolegat kræver 25% egenfinansiering oven i legatet. Du kan søge og modtage ét legat uden cvr nummer og ét legat med cvr nr. 

 

Vores samarbejdspartnere 

Siden 2011 har Fonden for Entreprenørskab uddelt Mikrolegater til studerende med en iværksætterdrøm. I 2011-2013 indledtes initiativet som et pilotprojekt. Herefter besluttede Fonden for Entreprenørskab, i vekslende samarbejder med Erhvervsstyrelsen, Innovationsfonden og Grøn Omstillingsfond, at videreføre og skalere Mikrolegat-initiativet. Siden 2016 har Fonden for Entreprenørskab videreført initiativet via en bevilling på finansloven. Men også private aktører som UPS, DANA og Nordea Iværksætterfond har gennem årene støttet initiativet med legater. I dag støttes Mikrolegat-initiativet af Bristol-Myers Squibb med særlige Life Science Mikrolegater, Tønder Energiog Miljøfond støtter med særlige Energi & Miljø.

Mikrolegater og fra 2019 til 2021 har Tuborgfondet støttet initiativet med verdensmålsmikrolegater og fra 2022 til 2024 støtter Tuborgfondet med grønne Mikrolegater til elever på erhvervsuddannelserne.  

 

Læs mere om vores samarbejde med Bristol-Myers Squibb her. 

Læs mere om vores samarbejde med Tuborgfondet her.

Læs mere om vores samarbejde med Tønder Energi- og Miljøfond her.