Om Mikrolegat-initiativet

Siden 2011 har Fonden for Entreprenørskab uddelt Mikrolegater til studerende med iværksætterambitioner. Indledningsvis i 2011-2013 som et pilotprojekt. Herefter besluttede Fonden for Entreprenørskab, i vekslende samarbejder med Erhvervsstyrelsen, Innovationsfonden og Grøn Omstillingsfond, at videreføre og skalere Mikrolegat-initiativet i 2014 og 2015. I 2016 og 2017 videreførte Fonden for Entreprenørskab initiativet alene, men også private aktører som UPS, DANA og Nordea Iværksætterfond har støttet initiativet med legater. Der uddeles Mikrolegater tre gange årligt.

 

Nuværende samarbejdspartnere omkring uddeling af mikrolegater er Bristol-Myers Squibb og Tuborgfondet

Tuborgfondet har i 2018 sammen med Fonden for Entreprenørskab  startet et nyt mikrolegat-initiativ omkring uddeling af verdensmålsmikrolegater. Disse skal gives til iværksættere, der bidrager med ideer til løsning af de globale udfordringer. Læs om verdensmålsiværksættere her

 

Over 1200 ansøgninger i perioden 2011-2017 har resulteret i 347 legater

I perioden 2011 til 2017 har Fonden for Entreprenørskab modtaget over 1.200 mikrolegatansøgninger, svarende til en værdi af ca. 40 mio. kr., fra studerende og ph.d.-studerende fra de videregående uddannelser samt elever fra ungdomsuddannelser. Fonden for Entreprenørskab har i samme periode uddelt i alt 347 legater svarende til 11,5 mio. kr.

 

Formålet er at styrke vækst og beskæftigelse

Formålet med Mikrolegat-initiativet er at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark. Ved at yde en mindre finansiel støtte til studerendes helt tidlige opstart af egen virksomhed er det formålet, på sigt, at skabe vækstvirksomheder, der kan bidrage med flere arbejdspladser, eksportindkomster og vækst i samfundet.

 

Mikrolegatordningen giver praktisk erfaring i forlængelse af uddannelsen og skaber positiv opmærksomhed omkring iværksætteri

Mikrolegatet skal ses som en katalyserende indsats i forlængelse af de kompetencer, de studerende opnår gennem enhtreprenørskabsundervisning og ekstracurriculære aktiviteter på uddannelsesinstitutionerne. Mikrolegatet giver desuden de studerende mulighed for at opnå en værdifuld erfaring med iværksætteri – en erfaring, vi ved fra effektmålinger af entreprenørskabsundervisning, kan have stor betydning for deres iværksætterlyst. Samtidig er det formålet med initiativet at skabe positiv opmærksomhed omkring iværksætteri og iværksættertalenter på de danske uddannelsesinstitutioner, hvor legatmodtagerne fungerer som rollemodeller for deres medstuderende.