Om Mikrolegat

Siden 2011 har Fonden for Entreprenørskab uddelt Mikrolegater til studerende med iværksætterambitioner 

 

Ved at give studerende et mikrolegat, og dermed en mindre finansiel støtte til deres tidlige opstart af egen virksomhed, vil vi bidrage til at skabe vækstvirksomheder, der kan føre til flere arbejdspladser, eksportindkomster og vækst i samfundet. 

 

Mikrolegatet giver studerende mulighed for at opnå værdifuld erfaring med iværksætteri – en erfaring, vi ved fra effektmålinger af entreprenørskabsundervisning, kan have stor betydning for deres iværksætterlyst. Samtidig vil vi skabe positiv opmærksomhed omkring iværksætteri og iværksættertalenter på de danske uddannelser, og ser vores legatmodtagere som rollemodeller for deres medstuderende. 

 

Hvert år modtager vi ca. 400 ansøgninger og uddeler omkring 130 mikrolegater. 

 

Ansøgningsrunder i 2021:

15/02/2021

09/05/2021

27/09/2021

 

Hvad kan du søge? 

Du skal være over 18 år og elev eller studerende på en uddannelse i Danmark for at søge et Mikrolegat. Du kan søge et almindeligt mikrolegat eller et verdensmålsmikrolegat. Verdensmålsmikrolegat kan søges af studerende som arbejder med FN's verdensmål i deres virksomhed. Læs mere om verdensmålsmikrolegatet her. 

 

Du kan søge uden CVR-nummer (hvis du stadig er på idéstadiet) eller med CVR-nummer (hvis du har oprettet din virksomhed inden for det seneste år).  

 

Uden CVR-nummer kan du søge op til 25.000 kr. til at dække de tidligste omkostninger inden virksomhedsopstart. 

 

Med CVR-nummer kan du søge op til 50.000 kr., som blandt andet skal bruges til at nå et modenhedsstadie for at opnå anden vækstkapital. Dette mikrolegat kræver 25% egenfinansiering oven i legatet. Du kan søge og modtage ét legat uden cvr nummer og ét legat med cvr nr. 

 

Vores samarbejdspartnere 

Igennem årene har vi arbejdet sammen med partnere som Erhvervsstyrelsen, Innovationsfonden og Grøn Omstillingsfond, samt private aktører som UPS, DANA og Nordea Iværksætterfond.  

 

Vores nuværende samarbejdspartnere er Bristol-Myers Squibb og Tuborgfondet. I samarbejde med Bristol-Myers Squibb uddeler vi særlige life science-mikrolegater en gang om året. I 2018 startede vi sammen med Tuborgfondet et nyt mikrolegat-initiativ omkring uddeling af verdensmålsmikrolegater, som vi giver til iværksættere, der bidrager med ideer til løsning af de globale udfordringer.  

 

Læs mere om vores samarbejde med Bristol-Myers Squibb her. 

Læs mere om vores samarbejde med Tuborgfondet her.