Seneste mikrolegatanalyse

En analyse med fokus på beskæftigelse og verdensmålsiværksætteri, 2021 

Denne publikation er baseret på tre forskellige dataset og inddelt i tre hovedsektioner: Beskæftigelse, kønsdiversitet og verdensmålsiværksættere. Formålet med analysen i sektionen ’beskæftigelse’ er at anskueliggøre effekterne af Mikrolegaterne på beskæftigelsen, og at se på, hvorvidt Mikrolegat-initiativet kan være en effektiv vej til beskæftigelse. Formålet med analysen i sektionen om kønsdiversitet er at vise kønsfordelingen blandt mikrolegatansøgere og mikrolegatmodtagere samt at vise, hvorvidt der er sket en ændring fra 2014 til 2020.  Formålet med analysen i sektionen ’verdensmålsiværksættere’ er at anskueliggøre verdensmålsmikrolegatmodtagernes oplevelse af at være iværksætter og deres interesse i socialt og bæredygtigt entreprenørskab.  

 

Læs analysen her