Metropol

Ved Praksis- og Innovationshuset har du mulighed for at udvikle og afprøve din velfærdsteknologiske idé/produkt eller løsning. Det sker i et tæt samarbejde med virksomheder, uddannelser, borgere, kommuner og regioner.

I 2018 er der etableret et makerspacemiljø, hvor du som studerende, uanset uddannelsesretning, kan få plads til at fabrikere og eksperimentere med prototyper. Vi lægger vægt på tværprofessionelle samarbejder, da det blandt andet kan være med til at skabe nye og innovative løsninger på konkrete sundhedsudfordringer. 

 

 

Metropols Praksis- og Innovationshus

I huset finder man blandt andet:

• En simulationsfødestue med fantomdukker og virtuelle virkemidler.

• Et minihospital med fantomdukker, videoovervågning, test- og evalueringsfaciliteter med henblik på feedback

• En testlejlighed, hvor fremtidens socialrådgivere og sundhedspersonale i samarbejde med virksomheder og borgere kan simulere hverdagen for funktionsnedsatte borgere eller træne ’den svære samtale’ i forbindelse med sygdom, krise eller behandling.

 

Makerspace

Her kan du som studerende arbejde med innovation, kreativitet og produktion som led i din uddannelse, eller ekstracurriculært med egne entreprenørielle projekter.

Makerspace tilbyder plads til at fabrikere og eksperimentere med prototyper – og giver adgang til 3D-printere, laserscannere, Lego og lignende. Metropols Makerspace vil ligeledes være åben for virksomheder og eksterne partnere.

Makerspace-miljøet vil give studerende, virksomheder og eksterne partnere mulighed for at:

• Udvikle prototyper af egne idéer og koncepter.

• Afprøve prototyper sammen med brugere/kunder i virkelighedstro miljøer i Praksis- og Innovationshuset.

• Facilitere feedback gennem forskellige aktiviteter, konsultative metoder og udfordringer. 

 

 

Læs mere om entreprenørielle aktiviteter på Metropol her