UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

"Tværgående uddannelsesudvikling" tilbyder aktiviteter for dig, der studerer på UCL i Odense. Det er fx innovations- og entreprenørskabsaktiviteter på tværs af UCL’s 9 uddannelser.

Som studerende har du desuden adgang til UCL’s eget studentervæksthus, hvor der afholdes workshops og tilbydes vejledning, uanset hvor langt du er med din idé. 

 

 

Studentervæksthus UCL

Studentervæksthuset afholder workshops og tilbyder vejledning til studerende – uanset hvor langt du er i ideprocessen; om du ønsker at komme i gang med at udvikle en idé, om du allerede har en idé og et projekt, eller om du søger en egentlig realisering og værdiskabelse inden for et bestemt område.

Studentervæksthuset deltager også i undervisningen med oplæg og workshops samt tilbyder sparring til undervisere om at bruge innovation og entreprenørskab i undervisningen. 

 

 

Professionslaboratorium Innovation og Entreprenørskab

Studentervæksthus UCL ligger i professionslaboratoriet for Innovation og Entreprenørskab, hvor du kan få undervisning, og hvor du kan arbejde med dit projekt. Du har bl.a. adgang til lokalets prototypeværksted med papir mm., hvor du kan lave den første prototype.

 

 

Videnbyen Cortex Park

Videnbyen er opført af University College Lillebælt, Syddansk Universitet og Syddanske Forskerparker. Den ligger i Cortex Park og udgør rammen om et nyt forsknings- og uddannelsesmiljø i Odense.

Her kan du benytte forskellige arbejdsfaciliteter, og placeringen betyder at du har mulighed for at komme tættere på Forskerparkens innovations- og entreprenørskabsaktiviteter. 

 

Kontormiljø

University College Lillebælt tilbyder et lokale, som udvalgte studerende, der arbejder med et projekt eller egen virksomhed, kan benytte som kontor.

 

VækstLab Fyn

University College Lillebælt indgår i VækstLab Fyn i samarbejde med tre andre fynske uddannelsesinstitutioner, Erhvervsakademi Lillebælt, Syddansk Universitet og Simac. Målet er, at de studerende får vigtige erfaringer med at samarbejde med relevante brancher og med studerende fra andre uddannelser. 

 

Demola

VækstLab Fyn driver det fælles projekt Demola, som samler studerende fra UCL, Erhvervsakademi Lillebælt, Syddansk Universitet og Simac i innovationssamarbejder med virksomheder.

Demola er et finsk koncept, hvor du som studerende over tre måneder arbejder tæt sammen med virksomheden om at løse en udfordring. Er du studerende fra UCL eller en af de tre andre uddannelsesinstitutioner, kan du ansøge om at blive en del af Demola. Det er både muligt at få merit og tage det som et ekstra forløb udover undervisningen. Demola afholder løbende arrangementer blandt andet med fokus på idégenerering, værdiskabelse og pitching. 

 

 

Læs mere om entreprenørielle aktiviteter på Erhvervsakademi Lillebælt her

Og på UCL professionshøjskole her