University College Nordjylland

UCN Innovation arbejder som en tværgående enhed på tværs af UCN’s egne uddannelser.

UCN har sit eget væksthus og inkubationsmiljø, Next Step. Her kan du som studerende komme i praktik i egen virksomhed som en del af uddannelsen eller ved siden af studierne. Du har adgang til bl.a. 3D-printere, lasercuttere og folieskærere i de to etablerede prototypefaciliteter, Fablab og Tech-Lab. 

 

 

Next Step

Next Step tilbyder udvalgte talenter et forløb til fordybelse og udvikling af deres kompetencer inden for entreprenørskab. Forløbet består bl.a. i undervisning af erfarne entreprenørskabsundervisere fra UCN og kobling til en mentorvirksomhed, der fungerer som sparringspartner. Læs mere under linket i overskriften.

 

Online Next Step

I forbindelse med UCN Next Step er der opstået en efterspørgsel fra flere online-studerende, som også ønsker at komme i praktik i egen virksomhed. UCN åbner derfor et online entreprenørskabsforløb, som i første omgang kører som et pilotprojekt. Samtidig er det kommet frem, at det online forløb giver UCNstuderende fra Thisted og Hjørring bedre mulighed for at få undervisning i iværksætteri, da transporttiden ellers havde været for lang. Ligesom i det fysiske inkubationsmiljø arbejder de studerende i Online Next Step med udvikling og opstart af egen virksomhed som led i deres praktikperiode.

 

Samarbejde med AAU Inkubator

Der eksisterer et godt samarbejde mellem AAU Inkubator og UCN Innovation. Det er blandt andet udmøntet i, at studerende fra UCN må deltage i de mange arrangementer, som AAU Inkubator tilbyder, og at studerende fra Aalborg Universitet er velkomne til aktiviteter i UCN’s Entreprenørskabsuge.

 

 

Fablab og Tech-Lab UCN

Innovation har etableret to prototypefaciliteter med 3D-printere, lasercuttere, folieskærere mv. Faciliteterne er tiltænkt studenteriværksættere på UCN’s business- og teknologiuddannelser og har til hensigt at inspirere, udfolde og generere ny viden inden for det digital-didaktiske læringslandskab. Det bliver blandt andet muligt at deltage i udviklingsforløb, kurser og workshops med fagligt sigte.

 

Studenterakademiet

Studerende fra alle uddannelsesområder på UCN har med vejledning fra brugerrådet mulighed for at igangsætte og organisere arrangementer, som har relevans for de studerende på UCN. Der arbejdes sammen med UCN Innovation om at udbyde kurser, oplæg og workshops på tværs af uddannelserne med fokus på innovation og entreprenørskab. 

 

Læs mere om entreprenørielle aktiviteter på UCN her