Vil du være verdensmålsiværksætter?

Dansk Erhverv har udarbejdet tre gode råd til, at hjælpe dig i gang med at arbejde strategisk med bæredygtighed og verdensmålene.

Med FN’s 17 verdensmål, er det blevet lettere at identificere udfordringer for samfundet og dernæst at koble dem til den daglige drift af virksomheder. Bruger din virksomhed fx meget plastikemballage, vand eller andre knappe ressourcer er det sund fornuft at tage et ansvar og forsøge at mindske forbruget og nedbringe sin egen negative påvirkning.

 

Dét startups bør gøre er, at integrere bæredygtighed ind i deres forretningsplan. Her kan verdensmålene være et værktøj.

Her kan man dog ikke forvente at verdensmålene kan vise helt konkret hvordan og hvilke løsninger, man skal implementere. Den viden kan man finde på anden vis, fx igennem branchen, konkurrenterne og forventninger til fremtiden.


Vil du være #verdensmålsiværksætter kan du starte med at overveje følgende tre spørgsmål:

 

1. HVAD VILLE DER SKE, HVIS DIN VIRKSOMHED IKKE VAR HER?

Det skal fremgå tydeligt hvorfor dig og dit team laver det i gør, hvilken forskel vil jeres startup gøre og hvad ville der ske hvis i ikke eksisterede? Når i besvarer følgende, skulle svaret gerne være mere end at i skaber vækst og arbejdspladser - for det gør alle virksomheder. 

 

Tænk over hvilke reelle samfundsmæssige problemer, som jeres startup løser. Vis derefter dine kunder handlemuligheder, så de kan være med til at bidrage positivt til, eller mindske deres negative påvirkning, på verden. Her handler det altså ikke om hvilke gode formål, du støtter, hvis de køber dit produkt eller din service, men om at finde frem til formålet med din forretning.

 

Hvis i vil arbejde med bæredygtighed i jeres virksomhed, så fokusér på at kunne dokumentere og forklare, at dit produkt eller serviceydelse er en del af løsningen – og ikke af problemet. 

 

2. ER DIN VIRKSOMHED ATTRAKTIV FOR DEN KOMMENDE GENERATION AF MEDARBEJDERE?

20% af verdens befolkning er mellem 13-25 år, dette udgør den største ungdomsgeneration i menneskehedens historie. Denne gruppe kaldes millenials, og de viser nogle klare præferencer, når det kommer til deres fremtidige arbejdsgiver.

Diversitet og mangfoldighed har fx en stor betydning for denne generation og dem der efterfølger dem. Både kvindelige og mandlige millenials ser på andelen af kvinder i ledelsen i en virksomhed, ser på muligheder for en familievenlig arbejdsplads og ser på for fleksibilitet, når de skal vælge deres nye arbejdsgiver.

 

Startups kan have svært ved at matche store virksomheder når det kommer til løn og personalegoder, men de kan sagtens konkurrere på parametre som mening og rummelighed. Og dét bør de udnytte.  

 

Når jeres startup har fundet frem til formålet med jeres eksistens, bør næste skridt være, at kommunikere det til de kommende og eksisterende medarbejdere. 

 

3. HAR DU OVERVEJET VERDENSMÅLENE I DIN PRODUKTUDVIKLING?

Udnyttelsen af verdensmålene i udviklingsfasen kan være med til at sikre et udefra-og-ind perspektiv på jeres startup, jeres produkter og tjenester, og sikring, at verdensmålene er en del af løsningen – og at vækstpotentialet derfor også er til stede i fremtiden.

 

Mange virksomheder benytter tilbud fra andre virksomheder om at facilitere deres udvikling af nye produkter, tjenester og forretningsmodeller med udgangspunkt i de 17 verdensmål.

 

De fleste forløb er baseret på en inditifikation af ideer, hvor den bedste kombination af verdensmålspotentiale og forretningspotentiale udvælges, konceptudvikles, og til sidst udvikles der prototyper og konkrete forretningsplaner. De gode forretningsideer skal man altså have i forvejen, og markedsanalysen og business casen er stadig uundværlige analysemetoder. 

 

 

MERE INFORMATION TIL DIG SOM VIL ARBEJDE MERE MED VERDENSMÅLENE:

  • Danmarks Statistik - en platform, der giver et overblik over målene og deres delmål. Du kan også se den nationale status på indfrielsen.
  • Verdens Bedste Nyheder - en samlende platform for viden om verdensmålene i Danmark. Her kan du læse om relevante arrangementer og downloade de forskellige ikoner.
  • SDG Kompasset - et af UN Global Compact i samarbejde med World Business Council for Sustainable Development og Global Reporting Initiative og giver trin-for-trin vejledning til, hvordan man integrerer målene i sin virksomhed.
  • SDG Business Booster - Vækstbriefing for de nysgerrige.