HAPI Therapeutics

Danmarks Tekniske Universitet

HAPI Therapeutics har etableret et system, hvor bindingsaffiniteten af peptider kan måles.