Nordic Algae

Danmarks Tekniske Universitet

Nordic Alger arbejder på at udvikle en offshore mejetærsker med det formål at revolutionere havbrug.